Nepatenkinti švietimo sistema pedagogai surengė mitingą

ELTA
2016-02-15 12:36

Pirmadienį Vyriausybės vykdoma švietimo politika nepatenkinti pedagogai surengė mitingą. Jo metu reikalaujama atkurti mokinio krepšelį iki ikikrizinio lygio, kelti darželio auklėtojų ir mokytojų atlyginimus bei sumažinti mokinių skaičių klasėse.

Švietimo darbuotojus vienijančių profesinių sąjungų mitinge dalyvavo apie 2000 pedagogų. Į akciją atvykę pedagogai atsigabeno lagaminus, kurie simbolizuoja mažą darbo užmokestį ir emigracijos problemas.

Mokytojai surengė eiseną Gedimino prospektu ir mitingą Katedros aikštėje

Pedagogai reikalauja atkurti mokinio krepšelio dydį iki buvusio 2009 metų sausio 1 dieną. Tam reikėtų iki rugsėjo 1 dienos jį pakelti nuo dabartinių 1045 eurų iki 1093 eurų.

Profesinių sąjungų nariai taip pat prašo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų etate padidinti nekontaktinių darbo valandų skaičių iki 6 valandų per savaitę, o atlyginimus palaipsniui prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams, didinant tarnybinio atlygio koeficientus: nuo 2016 m. sausio 1 d. – 10 proc., o nuo rugsėjo 1 d. – dar 5 proc. ir nuo 2017 m. sausio 1 d. – 10 proc.

Mitingo dalyviai reikalauja palaipsniui kelti kitų pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientus: nuo 2016 m. sausio 1 d. – 5 proc., rugsėjo 1 d. – 5 proc., o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 7 proc.

Jų sąraše yra reikalavimas šių metų valstybės biudžete numatyti 3,56 mln. eurų išeitinėms kompensacijoms pensinio amžiaus mokytojams, kurie savo noru palieka švietimo sistemą.

Profesinės sąjungos nariai prašo kitąmet mažinti vaikų skaičių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 1,5–3 metų grupėse iki 10, 3–7 metų – iki 15 vaikų, bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasėse iki 22, 5–12 klasėse – iki 25 mokinių.


Nepatenkinti švietimo sistema pedagogai surengė mitingą

Mokytojai surengė eiseną Gedimino prospektu ir mitingą Katedros aikštėje
+42